voordrachten

2022 webinar sciensano PRL5.2 update

- juni 2014 LOK huisartsen Knokke, dr Lelie: cervixcytologie (zie bijlage)

- april 2015, dr Lelie en dr Sleeckx: darmkankerscreening (zie bijlage)

- december 2016: symposium dr Lelie ivm externe kwaliteitsevaluaties computer ondersteund screenen voor baarmoederhalskanker

- februari 2018: symposium dr Lelie ivm externe kwaliteitsevaluaties computer ondersteund screenen voor baarmoederhalskanker

- maart 2018: LOK huisartsen Knokke, dr Lelie: stand van zaken pathologie + cervixcytologie

LOK Huisartsen Knokke

- februari 2019: LOK dermatologen Brugge, dr Lelie: do's and dont's in dermatopathology

LOK Dermatologie Brugge