Waarom kan ik niet rechtstreeks mijn pathologie verslag opvragen?

Plaatsingsdatum: 7-nov-2017 9:00:51

Als patiënt heb je het recht om inzage te krijgen in je medisch dossier. Het verslag van een pathologie verslag is onderdeel van dit medisch dossier. Je hebt dus de mogelijkheid om het pathologie verslag via het opgevraagde medisch dossier in te kijken.

Je krijgt echter van ons nooit rechtstreeks het verslag. De reden hiervoor is dat wij als patholoog niet bevoegd zijn om de therapeutische gevolgen van ons verslag met jou te bespreken. Het verslag is ook in een jargon geschreven bestemd voor de behandelende arts. Kortom, als patiënt krijg je onvoldoende ondersteuning bij het afleveren van het verslag waardoor je je mogelijk onterecht zorgen zou beginnen maken. Het verslag kan altijd via je behandelend arts bekomen worden.

Je behandelende arts is de huisarts of de specialist van dienst.

Wie handig is en reeds in www.cozo.be geraakt, zal ook veelal merken dat pathologie verslagen niet raadpleegbaar zijn als patiënt. Je huisarts kan dat wel inkijken.