Ik las in De Standaard: DNA BIJGEHOUDEN VAN NEGEN MILJOEN PATIËNTEN

Plaatsingsdatum: 24-aug-2015 8:30:37

Laboratoria voor pathologische anatomie zijn wettelijk verplicht het medisch dossier 30 jaar bij te houden. De "blokjes met weefsel" behoren hiertoe. Deze blokjes bevatten ook DNA. In hoofdzaak worden deze blokjes weefsel nog gebruikt in het kader van de behandeling van de patiënt. Als nieuw onderzoek mogelijk is voor nieuwe medicatie dan kan dit toegepast worden op de blokjes met bijvoorbeeld de primaire tumor van de patiënt.

Het kan voorkomen dat het materiaal van een bepaalde tumor opgevraagd wordt voor wetenschappelijk onderzoek bv vanuit de universiteiten. Als er geen bezwaar werd vastgesteld wordt dit ook doorgegeven aan de universiteit. Het wordt in ons laboratorium geregistreerd. Dit is zeldzaam en is de laatste twee jaar alvast niet voorgekomen.

Verder kan het weefsel wel heel nuttig zijn voor de interne kwaliteitscontroles van ons onderzoek. Dit gebeurt dan op geanonimiseerd materiaal en heeft geen impact op de zorg van de patiënt die het controleweefsel aanlevert.

Op onze site vind je onder het kapittel PATIËNTEN informatie over het gebruik van lichaamsmateriaal en eventuele mogelijkheid tot bezwaar.