KCE rapport HPV test 2015: bijzonder zwak

Plaatsingsdatum: 15-apr-2015 12:11:32

Een Kenniscentrum onwaardig rapport aan elkaar hangend met belabberd Engels, foutieve aannames, zeer ruwe schattingen met een superoptimistisch resultaat tot gevolg. Dit staat in schril contrast met het vooronderzoek door 2 Nederlandse universiteiten voor het bevolkingsonderzoek in Nederland.

De baarmoederhalsscreening is goed in ons land, maar kan inderdaad nog verbeterd worden, met name door:

    1. beter bereik van de screeningspopulatie: we halen amper 60% van de vrouwen (68% in Vlaanderen) op 3 jaar. Nederland is niet tevreden met hun 79% op 5 jaar.

    2. kwaliteitsevaluaties: elke labo pathologie doet het op zijn eigen wijze. In Nederland wordt dit gecontroleerd 2-jaarlijks door een Regionaal Coordinerend Patholoog (RCP) die met vastgestelde criteria de hem/haar toegewezen laboratoria komt checken: bv op doorlooptijden, % afwijkingen, % HPV positieve ASCUS, followup data met biopsies, carcinoomaudit...

    3. verbeterde followup zodat niemand de dans ontspringt.

Belgie heeft 700 cervixcarcinomen per jaar en jaarlijks 168 overlijdens. Dank zij de huidige screening (berekend door Nederlandse studie) sparen we 300 kankergevallen en 150 levens per jaar uit!

De HPV test heeft een hogere sensitiviteit en zal een meeropbrengst opleveren naast ook meer vals positieven: in Nederland geschat op 11% meeropbrengst dat neerkomt op 75 gevallen van kanker minder en 18 levens meer gered. Echter, er zal systematisch gemist worden met name de HPV negatieve kankers (literatuur gaat van 7% tot 15%) en de bijvangst van het uitstrijkje wat endometriumcarcinoom betreft: dit wordt geschat op +-40-50 gevallen van kanker per jaar. Het KCE rapport stelt dat er 222 gevallen minder zullen zijn en 96 levens meer gered, hetgeen neerkomt op 43% meeropbrengst! Hun model lijkt wel zeer optimistisch uit te vallen.

Economisch stelt Nederland dat er geen meerkost zal zijn voor deze meeropbrengst, mits het aantal screeningsrondes van 7 naar 5 gaat, met name 30-35-40-50-60 jaar. Het KCE rapport schat een winst van 15 milj €. Het is nog zeer onduidelijk of deze 15 milj € (en trouwens ook de meeropbrengsten hierboven vermeld) in hun model niet door de 74 jaar gedeeld moet worden (de termijn die ergens vermeld staat in hun model, maar niet duidelijk is). Indien ja, dan komen we op een winst van 200000€ per jaar voor heel België.

Implementatiekosten, de kosten van de onstlagen screeners en de kosten van de gemiste endometriumcarcinomen worden niet in rekening genomen. Tot slot stellen ze zelf dat er geen probabiliteitsstudie is gebeurd, hetgeen wil zeggen dat die 15 milj € een gemiddelde is en evengoed 30 milj € of 0 € kan zijn of zelfs duurder...

Dus waar Nederland geen winst noch verlies ziet mits 5 rondes in een populatie met 4% prevalentie van HPV HR, ziet het KCE duidelijke winst in 8 rondes (30-65) met een Belgische prevalentie van 12% HPV HR??? De kosten in België voor de doorverwijzingen moet al minstens 3x dat van Nederland zijn met een dergelijke prevalentie en bovendien wordt er nog frekwenter getest... Onbegrijpelijk...

Advies: wacht de Artistic studie van Canada af die afloopt in 2016 en die een prospectieve studie betreft. Kijk naar de Nederlandse werkwijze vanaf 2016. Doe je huiswerk opnieuw en hou rekening met een gewijzigde screeningspopulatie dtv de HPV vaccinatie in België die een impact zal hebben over 15 jaar en zowel het uitstrijkje als de HPV test allicht zal verslaan. Screening zal dan allicht niet meer nodig (lees: economisch valabel) zijn.