Labogids

Hier vindt u de laboratorium gids 2015 - versie 11 2021 voor onze afdeling.

Inhoudstafel:

1 Algemeen

2 Informatie voor patiënten en gebruikers.

2.1 Vestiging

2.2 Artsen

2.3 Bereikbaarheid, beschikbaarheid en telefoonnummers

2.4 Onderzoeken verricht door de dienst Pathologische Anatomie

2.5 Doorlooptijden (Turn around time; TAT)

2.6 Onderzoeken die worden uitbesteed aan andere laboratoria

2.7 Lijst van factoren met een negatieve impact op het histologisch en cytologisch onderzoek

2.8 Inzendprotocol overzichtskaart

3 Bewaking van de privacy van de patiënten

3.1 Beroepsgeheim

3.2 Toegang tot laboratoriumgegevens

3.3 Opvragen verslagen of materiaal door derden

4 Klachten en non-conformiteiten

5 Aanvraagformulieren

5.1 Algemeen

5.2 Correct invullen van het aanvraagformulier

5.3 Aanvraag voor bijkomende onderzoeken op eerder ingestuurd staal:

5.4 Richtlijnen i.v.m. staalafname en verdere behandeling.

5.5 Specifieke behandeling voor speciale types histologisch materiaal (biopten)

5.6 Specifieke behandeling van vochten : CYTOLOGIE (met uitzondering van baarmoedershalsscreening, cfr infra) :

5.7 Afname en fixatie van cervico-vaginale cytologie (BAARMOEDERHALSSCREENING)

6 Klinische autopsies :

7 Adviesverlening en klachten

8 Staalverzameling en transport

8.1 Algemeen

8.2 Interne afhaling van stalen

8.3 Buiten kantooruren

8.4 Spil accident met fixatieven - Veiligheid

9 Verslagen

9.1 Identificatie en inhoud rapportage

9.2 Wijze van rapportage en autorisatie

10 Wijzigingen tov vorige versie