Patiënten

Een afdeling Pathologie of Pathologische Anatomie of Anatomo-pathologie is veelal niet bekend bij de patiënt.

De patiënt heeft ook geen rechtstreeks contact met de patholoog.

Hij/zij kan zijn/haar materiaal/weefsel of verslag opvragen, maar zal dit nooit in eigen handen krijgen. De Orde der Geneesheren heeft als richtlijn dat dit weefsel of dit verslag steeds via een behandelend arts moet gaan. Een behandelend arts heeft een behandel relatie met de patiënt. Het kan de specialist of de huisarts zijn en deze arts kan de patiënt meer informatie bieden en het geheel een plaats geven zodat de patiënt niet nodeloos ongerust wordt door wat hij/zij bv op het internet kan terugvinden.

In bijlage vindt u een document, gebaseerd op de Nederlandse beroepsvereniging (NVVP), die het een en ander duidelijk maakt over wat wij aanvangen met het aangeboden weefsel.

Wat is pathologie?

Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied behelst de diagnostiek van ziekten en het onderzoek naar oorzaken en mechanismen voor het ontstaan ervan.

De klinisch patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt. Daarnaast wordt er op een afdeling Klinische Pathologie postmortaal diagnostisch onderzoek verricht.

De klinisch patholoog is geen forensisch patholoog! CSI is niet aan ons besteed.

In Nederland is een mooie promofilm op youtube gezet: