Ik ontving een factuur van een ander laboratorium dan AZ ZENO?

Plaatsingsdatum: 23-jul-2015 11:15:01

Dat kan. Wij zijn een klein laboratorium waardoor we specifiek onderzoek uitbesteden aan derden. Deze referentielaboratoria voldoen aan onze acceptatiecriteria en worden regelmatig getoetst.

Wij werken op dit moment samen met AZ Delta Pathologie voor alle moleculair diagnostische test zoals KRAS, NRAS, BRAF, EGFR,... en met AZ St Lucas Assebroek voor de FISH voor Her2Neu. Kortom bijkomend onderzoek op een kwaadaardige tumor waarbij het afhankelijk is van het resultaat of je al dan niet een bepaalde medicatie mag of kan krijgen. Deze onderzoeken kunnen relatief duur uitvallen, maar vervallen in het niets in vergelijking met de kostprijs van bepaalde chemotherapie. Ook voor deze onderzoeken geldt terugbetaling door het RIZIV aangezien ze meer specifieke aanvullende therapie toelaten en nutteloze therapieën vermijden.

Verder werken we samen met AZ Yperman Pathologie alwaar de HPV test wordt uitgevoerd op het baarmoederhalsuitstrijkje. We werken volgens de richtlijn en doen dit op specifieke indicaties.

Deze laboratoria zullen je een aparte factuur opsturen voor hun verricht onderzoek. Het onderzoek dat zij verricht hebben, zal steeds in onze verslaglegging opgenomen zijn zodat je dat altijd kan navragen bij je behandelend arts die over onze verslagen beschikt.